Achtergrond

De lage lonen van arbeiders op theeplantages vormen één van de grootste problemen in de theesector. Zelfs wanneer een plantage het nationale minimumloon aanhoudt, bereikt het salaris van arbeiders niet altijd het niveau van een leefbaar loon. Arbeiders zijn daardoor vaak afhankelijk van aanvullingen in natura.

Het opschalen van lonen wordt door verschillende factoren bemoeilijkt, zoals een gebrek aan kennis over arbeidsrechten, gebrekkige collectieve loononderhandelingen en onduidelijke regelgeving vanuit de overheid.  Fairtrade heeft zich daarom aangesloten bij een internationale coalitie die de lage lonen op theeplantages aanpakt. In samenwerking met een aantal andere organisaties helpen we arbeiders op theeplantages om hun inkomsten te verbeteren en om benchmarks voor leefbaar loon op te stellen. Lees hier hoe Fairtrade zich inzet om een leefbaar loon voor plantagewerkers te bewerkstelligen.

Kleinschalige boeren die zijn aangesloten bij Fairtrade gecertificeerde theecoöperaties worden met andere uitdagingen geconfronteerd. Omdat ze kleine hoeveelheden thee produceren op kleine stukken land, zijn deze boeren vaak afhankelijk van grote theebedrijven voor de afzet van hun thee. Door de lage prijzen die zij voor hun thee ontvangen, is het lastig om het hoofd boven water te houden. Fairtrade ondersteunt deze boeren bij het aanboren van nieuwe afzetmarkten.

Fairtrade impact voor theeboeren en arbeiders

Wereldwijd produceren meer dan 13 miljoen kleine boeren en plantagearbeiders ongeveer 5 miljoen ton thee per jaar. Grote plantages produceren het grootste gedeelte van deze thee. Daarom certificeert Fairtrade zowel theeplantages als kleine theeboeren. Thee wordt het hele jaar door geteeld en veel arbeiders wonen op of vlakbij de theeplantages, waardoor Fairtrade de mogelijkheid heeft om een grote impact op hun leefomstandigheden te hebben. Dankzij de Fairtrade hired labour standards en de investering van de Fairtrade ontwikkelingspremie werken arbeiders op theeplantages onder betere omstandigheden en met betere arbeidsvoorwaarden. Bovendien hebben zij de mogelijkheid om zelf mee te denken over de toekomst.

Coöperaties van kleine boeren investeren ongeveer de helft van hun Fairtrade ontwikkelingspremie in de ontwikkeling van hun boerenbedrijf (bijvoorbeeld in een beter productie- en verwerkingsproces). 30 procent van de Fairtrade premie wordt geïnvesteerd in de lokale gemeenschap, onderwijs en gezondheidszorg.

De Fairtrade ontwikkelingspremie biedt arbeiders op theeplantages en kleine boeren een houvast, maar om de armoede in de theesector echt aan te kunnen pakken moeten de lonen en prijzen worden verhoogd. Fairtrade stelt zich ten doel om de participatie van arbeiders in onderhandelingen te vergroten, zodat hun stem gehoord wordt en zij samen met het management van theeplantages kunnen werken aan betere lonen en arbeidersomstandigheden.