Facts & figures

  • Rijst is het meest geconsumeerde voedsel in de wereld. Jaarlijks wordt er 397 miljoen ton geproduceerd en verbruikt.
  • De belangrijkste productielanden van rijst zijn China, India, Indonesië, Bangladesh, Vietnam, Thailand, Filippijnen, Myanmar, Brazilië en Japan.
  • Meer dan een miljard mensen, voornamelijk kleine boeren in ontwikkelingslanden, leven grotendeels of zelfs uitsluitend, van de rijstproductie.