Achtergrond

De banaan is de meest verhandelde vrucht ter wereld, jaarlijks wordt meer dan 100 miljoen ton geproduceerd. De exportmarkt wordt gedomineerd door vijf grote bedrijven; Chiquita, Dole, Del Monte, Fyffes en Noboa. Deze bedrijven hebben de hele keten in handen, van productie tot verwerking en export. Zij hebben dus een grote invloed op de manier van produceren en de prijzen in de bananenketen. 

De prijs van een banaan in de Nederlandse supermarkt is de afgelopen jaren sterk gedaald als gevolg van supermarktoorlogen, terwijl de productiekosten juist enorm zijn gestegen. Kwetsbare boeren en arbeiders aan het begin van de keten worden de dupe van ons prijsgevecht hier. Door de lage prijzen is het nagenoeg onmogelijk om bananen op een duurzame manier te produceren, met respect voor mensenrechten, inkomen van boeren en arbeiders en milieu. 

Om de boeren en arbeiders een sterkere positie te geven in de handelsketen, stelt Fairtrade strenge eisen aan alle betrokken partijen. Inmiddels hebben ruim 22.500 bananen boeren en arbeiders zich verenigd binnen Fairtrade gecertificeerde coöperaties in meer dan dertig landen. Samenwerking staat centraal bij Fairtrade, want samen staan boeren en arbeiders sterker. Via een eerlijke prijs en de Fairtrade premie investeren de boeren en arbeiders in onder andere productiviteit, kwaliteitsverbetering, duurzame landbouwmethoden, onderwijs en gezondheidszorg.