Kosten Licentierechten

Voor ieder verkocht product worden licentierechten betaald aan Stichting Max Havelaar. Deze licentierechten zijn gebaseerd op het volume of de omzet van verkochte Fairtrade producten. Zie hier het complete overzicht van de licentierechten per product.

Bedrijven met een lage afzet van Fairtrade producten betalen een minimumbijdrage. Stichting Max Havelaar geeft kortingen op basis van volume of op basis van het Fairtrade aandeel van uw omzet ( zie hiervoor het overzicht van de licentierechten) Stichting Max Havelaar is transparant over de besteding van haar middelen. Dit wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag. De middelen komen voornamelijk ten goede aan:

  • Promotie van Fairtrade.
  • Draagvlak creëren voor Fairtrade.
  • Certificatie.
  • Zoeken naar en realiseren van nieuwe productmogelijkheden.
  • Ondersteuning van het internationale Fairtrade systeem.