Fairtrade Sugar Program

Het Fairtrade Sugar Program brengt suikerboeren in contact met het groeiende aantal bedrijven dat hun suiker eerlijk en duurzaam wil inkopen om dit te gebruiken voor verschillende producten, of zelfs voor hun gehele productlijn. Dit levert meer Fairtrade afzet op voor suikerboeren, en meer manieren voor consumenten om tijdens hun dagelijkse boodschappen de boeren te ondersteunen.

Miljoenen kleinschalige suikerrietboeren en plantagewerkers verbouwen het grootste gedeelte van alle suiker te wereld. Meestal leven zij van een paar dollar per dag. Via Fairtrade hebben suikerboeren samen hun inkomen vergroot en geïnvesteerd in hun boerenbedrijven en hun gemeenschap. Ze kopen bijvoorbeeld tractors, verbeteren hun gewassen en bouwen schoolgebouwen. Maar er is nog steeds veel meer werk aan de winkel. De meeste van de 37.000 boeren waar Fairtrade mee samenwerkt, zouden meer Fairtrade suiker willen verkopen. En er zijn nog miljoenen suikerboeren waar Fairtrade geen contact mee heeft. Op dit moment is minder dan 1 procent van de rietsuiker de wereld Fairtrade gecertificeerd.

Ondertussen maken steeds meer bedrijven commitments om hun suiker duurzaam in te kopen. Ze kijken naar mogelijkheden om het in hun gehele bedrijf te gebruiken in allerlei zoetwaren en drankjes. Het Fairtrade Sugar Program geeft suikerboeren de mogelijkheid om met deze bedrijven samen te werken.

Hoe werkt het Fairtrade Sugar Program?

Van ijs tot frisdrank en van cakes tot koekjes, suiker is een belangrijk onderdeel van veel producten. Via het Fairtrade Sugar Program kunnen bedrijven deze suiker onder Fairtrade voorwaarden inkopen en gebruiken in hun productieproces. Het is een extra manier voor bedrijven om zich te committeren aan Fairtrade.

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld alle suiker die ze nodig hebben voor één van hun productlijnen Fairtrade inkopen, zoals voor koekjes of bakproducten. Of ze kunnen toezeggen om een bepaald percentage van hun totale suiker onder Fairtrade voorwaarden in te kopen met een groeicommitment. De voorwaarden voor het gebruik van  het Fairtrade Sourcing Program logo vindt u hier.

Wat betekent het Fairtrade Sugar Program voor boeren?

‘We verwachten dat het Fairtrade Sugar Program onze verkopen in grote maten zal verhogen, hetgeen zal leiden tot betere levensomstandigheden voor leden van onze coöperaties’  - Wenceslao Rodrigues, General Manager van CoopeVictoria, een suiker- en koffiecoöperatie in Costa Rica.

Het Fairtrade Sugar Program vergroot de mogelijkheden voor boeren om hun gewassen onder Fairtrade voorwaarden te verkopen, aan meer verschillende soorten bedrijven, wat het leven voor boeren en hun families lichter zal maken. Suikerboeren profiteren van dezelfde Fairtrade voorwaarden, waaronder de Fairtrade premie waarmee zij in hun boerenbedrijven en hun gemeenschap kunnen investeren.

In de toekomst zal een grotere afzet via het Fairtrade Sugar Program ook betekenen dat Fairtrade kan investeren in programma’s die suikerboeren extra kunnen ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld een training zijn waarbij boeren leren om de kwaliteit en productiviteit van hun gewassen te verbeteren, of ondersteuning bij het aanpassen aan klimaatveranderingen.

Fairtrade in bedrijf: Manduvirá coöperatie

Voor Luis Ruiz Díaz is een droom uitgekomen. Manduvirá, de coöperatie waar hij voorzitter van is, bouwde met behulp van de Fairtrade premie een eigen suikerrietmolen, waardoor de boeren hun positie in de handelsketen kunnen versterken.

Overige Fairtrade Sourcing Programs: