Aanmelden licentiehouderschap

Als u wilt gaan werken onder Fairtrade voorwaarden en daarbij het Max Havelaar keurmerk op uw producten wilt gebruiken heeft u een licentiecontract nodig bij Max Havelaar. Wij helpen u graag bij het aanvraagproces van het licentiecontract. Om zeker te weten of u in aanmerking komt voor een licentiecontract vragen we u een aantal stappen te doorlopen. Als u deze positief heeft doorlopen kunt u het aanmeldformulier invullen onderaan deze pagina.

Stap 1: Is uw bedrijf gevestigd in Nederland?

Fairtrade standaarden

Door onze koepelorganisatie Fairtrade International worden er standaarden vastgesteld die ervoor zorgen dat de boeren een sterke onderhandelingspositie hebben in de keten.

De belangrijkste standaarden voor boerenorganisaties zijn

 • De minimum prijs. Kopers die producten afnemen bij Fairtrade boerenorganisaties zijn verplicht een minimumprijs te betalen. Ook wanneer de wereldmarktprijs lager ligt dan de minimumprijs. Deze minimumprijs moet de boeren in staat stellen de kosten voor duurzame productie te dekken.
 • De Fairtrade premie. Fairtrade coöperaties ontvangen van hun afnemers een premie bovenop de prijs die zij betalen voor de producten. De boeren beslissen democratisch waar zij deze premie aan besteden.Een voorschot. Het kan voorkomen dat het voor boeren noodzakelijk is om een voorschot te ontvangen.
 • Lange termijn handelsrelaties. Om zekerheid te bieden is het belangrijk dat er lange termijn handelsrelaties tussen de boeren en hun afnemers worden aangegaan.

De belangrijkste handelsstandaarden zijn

 • Transparantie. Transparantie in inkoopbeleid en productieproces is essentieel. Ingrediënten dienen op eenvoudige wijze getraceerd te kunnen worden en daarnaast moeten de Fairtrade producten gescheiden worden van conventionele producten om vermenging te voorkomen. Voor rietsuiker, sap, cacao en thee bestaan andere vereisten. Lees hier meer over. Alle Fairtrade ingrediënten moeten ingekocht worden bij bedrijven die geregistreerd zijn bij Stichting Max Havelaar of bij FLO-Cert.
 • De samenstelling van producten. Wanneer het product bestaat uit één ingrediënt, moet 100% van dat product Fairtrade gecertificeerd zijn om het keurmerk te kunnen dragen. Voor samengestelde food producten zijn de volgende regels van toepassing:
 • Samengestelde producten moeten zoveel mogelijk gecertificeerde ingrediënten bevatten. Alle ingrediënten die Fairtrade kunnen zijn, moeten ook Fairtrade zijn.
 • Ten minste 20% van de ingrediënten moet afkomstig zijn van Fairtrade gecertificeerde boerenorganisaties. Voor producten met meer dan 50% water of zuivel hoeven water en zuivel niet te worden meegeteld in de berekening. Lees hier alle handelsstandaarden.

Controle

Om te garanderen dat bovenstaande regels worden nageleefd, voert Stichting Max Havelaar regelmatig controles uit op de volgende wijze:

 • Online product database. Hier vult u de exacte informatie over alle Fairtrade producten die u wilt ontwikkelen in. Op basis hiervan wordt het product beoordeeld, waarbij er o.a. gekeken wordt naar de samenstelling en de herkomst. Ook moet uw ontwerpverpakking met het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade voldoen aan de richtlijnen van Stichting Max Havelaar. Alleen op producten die in de online product database zijn goedgekeurd mag u het keurmerk gebruiken. (link naar richtlijnen)
 • Kwartaalrapportages. Per kwartaal stuurt de licentiehouder  een rapportage met een overzicht van de aankopen, de verwerking en de verkoop van de producten met het Max Havelaar keurmerk naar Stichting Max Havelaar. Dit wordt gebruikt voor controle doeleinden en berekening van de licentierechten.
 • Ter plaatse worden controles uitgevoerd door gekwalificeerde inspecteurs. Deze worden uitgevoerd door een onafhankelijke certificering organisatie; Control Union.

Kosten Licentierechten

Voor ieder verkocht product worden licentierechten betaald aan Stichting Max Havelaar. Deze licentierechten zijn gebaseerd op het volume of de omzet van verkochte Fairtrade producten. Zie hier het complete overzicht van de licentierechten per product.

Bedrijven met een lage afzet van Fairtrade producten betalen een minimumbijdrage (zie punt 6). Stichting Max Havelaar geeft kortingen op basis van volume of op basis van het Fairtrade aandeel van uw omzet (zie punt 8 en 9)
Stichting Max Havelaar is transparant over de besteding van haar middelen.
Dit wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag. De middelen komen voornamelijk ten goede aan:

 • Promotie van Fairtrade.
 • Draagvlak creëren voor Fairtrade.
 • Certificatie.
 • Zoeken naar en realiseren van nieuwe productmogelijkheden.
 • Ondersteuning van het internationale Fairtrade systeem.

Regelgeving keurmerk

Wanneer u een licentiecontract heeft bij Stichting Max Havelaar mag u het keurmerk op uw producten gebruiken. Hiermee toont u aan dat uw producten onder Fairtrade voorwaarden zijn verhandeld. Alleen bedrijven met een licentiecontract mogen het keurmerk gebruiken.

De regels voor het gebruik van het keurmerk zijn vastgelegd in een manual. Er bestaat een aparte manual voor katoen en voor goud.

De belangrijkste eisen voor een productverpakking zijn:

 • Het Max Havelaar keurmerk mag niet worden gewijzigd
 • Het Max Havelaar keurmerk dient op de voorzijde van de productverpakking te worden afgebeeld.
 • Er is een duidelijk onderscheid tussen uw merknaam en het keurmerk waarbij uw merknaam altijd prominent aanwezig dient te zijn.
 • Op de achterzijde van uw product staat een Fairtrade statement waarin de Fairtrade ingrediënten, het Fairtrade percentage en onze website worden vermeld.
 • Alle communicatie-uitingen waarbij het keurmerk wordt gebruikt, inclusief verpakking, dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Stichting Max Havelaar.